Рубрки: Статті

Механізми міжнародного фінансування локальних проєктів: пошук нових рішень чи винайдення українського велосипеда?

Під час чергової Міжнародної конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference – URC 2024) у Берліні є потреба вкотре підняти питання фінансування відбудови на місцях. Відновленню громад та регіонів присвячено окремий тематичний вимір на конференції, тож нині це питання особливо актуальне.

З 2022 року допомога Україні від Європейського союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ зросла в більш як 360 разів, а підтримка з боку міжнародних фінансових організацій (МФО) зросла більш як вчетверо порівняно з 2021 роком. Однак, практично все фінансування спрямовується або до державного бюджету, або як кредитні програми великим містам-регіональним центрам, бізнесу, державним інституціям та міністерствам, або українським банкам. За усіх проектів, висвітлених на порталі Міністерства фінансів, менше п’ятої частини так чи інакше стосуються громад.

 

Виглядає так, що середньостатистичні українські громади залишаються сам на сам з потребою пошуку фінансування для забезпечення стійкості, відбудови та сталого розвитку.

 

Великі міста та обласні центри мають певний досвід роботи з МФО та залучення кредитних ресурсів. Сільські та селищні громади донедавна не мали можливості здійснювати запозичення для потреб свого розвитку. Лише наприкінці 2023 року Верховна Рада України внесла необхідні зміни, які скасовують дану дискримінаційну норму. Однак досі існує потреба в розробці чітких алгоритмів як посадовцям громад залучати кредитні ресурси та підвищувати рівень їх фінансового й проєктного менеджменту.

Досвід Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у фінансуванні проєктів відбудови через Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України виявився не дуже ефективним щодо швидкості та ефективності освоєння коштів: лише трохи більше ста громад зможуть профінансувати свої проєкти відбудови в рамках програм ЄІБ на 161 млн євро субвенцій до місцевих бюджетів. Також є певні питання щодо прозорості відбору проєктів муніципалітетів – на сайті міністерства доволі складно знайти необхідну інформацію. Це аргумент на користь необхідності безпосередньої взаємодії громад та міжнародних фінансових організацій (МФО).

З одного боку роздроблення фінансових ресурсів МФО для підтримки малих проектів – доволі вартісне задоволення з огляду на необхідність фахового їх супроводу. З іншого – немає розуміння умов формування громадами спільних пакетних пропозицій проєктів для фінансування МФО. Зрозуміло, що ці пакетні пропозиції найперше мають стосуватися найкритичніших потреб забезпечення стійкості на місцях, а також базуватися на стратегічному баченні відновлення та регіонального розвитку.

Використання досвіду реалізації проєктів міжмуніципального співробітництва, адаптація досвіду відновлення країн від воєн та катаклізмів є шляхом до прямого фінансування проектів муніципальної відбудови від МФО

 

Передумови для формування спільних проєктів для фінансування міжнародними фінансовими організаціями (МФО) в Україні

У реєстрі договорів про територіальне співробітництво громад з грудня 2014 р. до 22 травня 2024 р. зареєстровано 1106 таких договорів для спільної реалізації проєктів та спільного надання послуг, з яких 269 (24%) укладено вже після повномасштабного вторгнення. За даними Моніторингу реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, станом на 1 квітня 2024 р. 714 громад охоплено 467 договорами міжмуніципального співробітництва. Щоквартальна позитивна динаміка підтверджує зацікавленість громад у об’єднанні зусиль задля досягнення спільних інтересів. Громади також шукають партнерів і на міжнародному рівні – за даними офіційного Моніторингу, 414 громад уклали 1606 договорів міжнародного партнерства з муніципалітетами 62 країн світу.

Реалізуються успішні ініціативи з підтримки міжмуніципального міжнародного співробітництва: Cities4Cities | United4Ukraine, «Мости довіри» від U-LEAD with Europe.

 

Рекомендації щодо фінансування проектів відновлення та розвитку на місцях

 

На місцевому рівні для органів місцевого самоврядування (ОМС)

 • Безперервний розвиток організаційної спроможності: якості кадрів ОМС, навичок проектного та фінансового менеджменту;
 • Налагодження взаємної співпраці з організаціями громадянського суспільства: це не лише про залучення їх для розвитку навичок проєктного менеджменту посадовців ОМС чи спільної подачі заявок, а й включення їх до прийняття рішень у громаді
 • Формування так званого «банку проєктів», розробка стратегії фінансування місцевої відбудови та розвитку. Тут на допомогу громадам може прийти платформа DREAM, де громади можуть розміщувати свої проєкти, шукати партнерів чи донорів та звітувати про стан реалізації проєктів, які вже отримали фінансування.
 • З огляду на поточну ситуацію, пріоритет слід надавати проєктам енергетичної стійкості громад, децентралізованої генерації електроенергії, зеленого переходу та розвиток відновлюваної енергетики
 • Розвиток співпраці з іншими муніципалітетами на основі пропозицій реалізації спільних проєктів, спільного навчання посадовців ОМС, представників громадськості, обміну досвідом. Розробка та подача спільних проєктів для фінансування МФО та іншими донорами
 • Дотримання в роботі ОМС принципів прозорості та доброчесності

 

На регіональному рівні

У контексті залучення коштів міжнародних фінансових орагнізацій на відновлення на місцях роль регіонального рівня є критично важливою. Саме обласні адміністрації у співпраці з обласними радами можуть визначати критично важливі напрями розвитку комплексних проєктів у контексті стратегічного бачення розвитку регіону.

 • Активізація/перезавантаження роботи Агенцій регіонального розвитку (АРР), створених при обласних адміністраціях; убезпечення фахівців АРР від політичних впливів на прийняття рішень. Агенції регіонального розвитку, Офіси відновлення забезпечують технічну та методичну підтримку при розробці проєктів для громад, а у випадку нестачі кадрів у малих чи прифронтових або деокупованих громадах беруть на себе задачі з підготовки  та супроводу проєктів відновлення та розвитку
 • Налагодження співпраці регіональної влади та АРР з громадянським суспільством – Регіональними агенціями розвитку, які діють як ГО і мають успішний досвід реалізації проєктів

 

На державному рівні

 • Законодавче та нормативно правове забезпечення лідерства громад у процесах відбудови із забезпеченням прямого доступу муніципалітетів до ресурсів МФО, у тому числі для комплексних проєктів
 • Законодавче врегулювання бюрократичних процедур міжмуніципального співробітництва для реалізації спільних проєктів розвитку
 • Підтримка Міністерством фінансів проєктів муніципалітетів, які перебувають у нього на погодженні щодо залучення зовнішніх кредитних ресурсів. Підвищення взаємодії Мінфіну з громадами щодо підвищення рівня фінансового менеджменту на місцях, особливо в роботі з зовнішніми запозиченнями та якості підготовки проєктів для погодження міністерством
 • Міжвідомча взаємодія Міністерства фінансів, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерства енергетики,  та інших зацікавлених сторін щодо забезпечення умов залучення фінансування на проєкти розвитку громад та їх енергетичної стійкості. Спільно з організаціями громадянського суспільства, які мають досвід реалізації проєктів у сфері відновлюваної енергетики у громадах, сформувати типові проєкти енергетичної стійкості, забезпечити їм «зелений коридор» погодження в Мінфіні і підтримувати їх пріоритетне фінансування перед МФО та іншими донорами
 • У рамках реалізації законодавства про мобілізацію сприяти достатньому рівню забезпеченості фахівцями з реалізації проєктів енергетичної стійкості як працівників критичної інфраструктури
 • З метою збереження фахових кадрів здійснити врегулювання рівня оплати праці посадових осіб, які виконують завдання з проєктного менеджменту, міжнародного співробітництва та регіонального розвитку відповідно до ринкових

 

На міжнародному рівні – для донорів

 • Запровадити в Україні реалізацію свого досвіду фінансування муніципальних проєктів в країнах повоєнної відбудови чи відновлення після катаклізмів
 • Дати чіткий сигнал українській національній владі, що донори будуть підтримувати муніципалітети напряму
 • Запропонувати чіткі та зрозумілі правила та умови подачі проєктів для муніципалітетів, у тому числі комплексних міжмуніципальних проєктів
 • Забезпечити можливість кредитування муніципалітетів у національній валюті

 

Зараз важливо посилити взаємодію та співпрацю учасників усіх рівнів: місцевого, регіонального, національного та міжнародного, задля підтримки сталої зеленої відбудови на місцях, підкріпленої фінансовим позабюджетним ресурсом.

 

Фото заголовку: ГО Екоклуб

Share

Останні повідомлення

Вакансія: Фахівець чи фахівчиня фінансового відділу (бухгалтер)

Ми шукаємо людину у фінансовий відділ, яка буде забезпечувати підтримку нашої роботи.

16 Липня 2024

Пропозиції до плану дій щодо зон, вразливих до (накопичення) нітратів

Екодія надіслала лист з пропозиціями до плану дій щодо зон, вразливих до (накопичення) нітратів.

12 Липня 2024

Пропозиції Екодії до Плану заходів для притягнення держави-агресора до відповідальності за екологічні злочини

Екодія надіслала свої пропозиції, зауваження до Плану заходів, спрямованих на притягнення держави-агресора до відповідальності за…

12 Липня 2024

Січень – новий квітень: як температурні рекорди загрожують Україні

Щомісяця встановлюються нові температурні рекорди, і це, на жаль, триватиме.

9 Липня 2024

Екодія “замурувала” гроші у стіну на знак протесту проти добудови ХАЕС

Екодія провела символічну акцію проти добудови 3 і 4 енергоблоків Хмельницької АЕС.

3 Липня 2024