Напрямки нашої діяльності

Відновлення України

Післявоєнне відновлення України відбувається з урахуванням інтеграції в ЄС, необхідності захисту довкілля та клімату.

Енергетика

Перехід на відновлювані джерела енергії і згортання вугільної та атомної енергетики.

Транспорт

Зменшення забруднення від транспорту через ефективну державну політику, стандарти та підтримку громадського транспорту.

Сільське господарство

Зменшення негативного впливу агропромисловості на довкілля шляхом впровадження сучасних екологічних норм та розвиток малих та середніх ферм.

Чисте повітря

Скорочення шкідливих викидів промислових підприємств та вільний доступ до достовірних і своєчасних даних про якість повітря.

Зміна клімату

Скорочення викидів парникових газів в усіх секторах економіки та адаптація до наслідків зміни клімату через прогресивну державну кліматичну політику.

Спільнота Екодії

Свідома та відповідальна спільнота, що стає на захист довкілля через волонтерство, активізм і підтримку!

Активні громади

Ми підтримуємо громади в їхній боротьбі за права на чисте довкілля.