Інтенсивне сільськогосподарське виробництво та, зокрема, промислове тваринництво, є причиною багатьох екологічних викликів: виснаження природних ресурсів, забруднення повітря, води, ґрунтів, неетичного ставлення до тварин, а також глобальної зміни клімату.
Ми досліджуємо діяльність великих тваринницьких комплексів та інших аграрних компаній, виявляємо та інформуємо населення щодо потенційних негативних наслідків для довкілля та здоров’я людей, спонукаємо компанії до впровадження кращих екологічних стандартів, нормативів та технік, щоб діяльність підприємств не порушували права місцевого населення на чисте довкілля. Наголошуємо, що громади повинні мати можливість взяти участь у прийнятті рішень та безпечне середовище для висловлення думки активістів.
Також, ми популяризуємо ідею сталого сільського розвитку та дбаємо про розвиток малих і середніх фермерських господарств, що є альтернативою великим промисловим фермам. Переконані, що малі сільські виробники у роботі керуються принципами ощадливості та відповідальності до довкілля. Їх добробут стане запорукою формування збалансованого і життєздатного підприємництва, яке стане підґрунтям для формування екологічно-свідомих та соціально активних громад, забезпечує сталий розвиток сільської місцевості.
Кампанії напрямку:

# Land Matrix Initiative

Команда напрямку

Владлена Марцинкевич

Керівниця відділу з екологізації сільського господарства

Анна Даниляк

Анна Даниляк

Координаторка проекту зі сталого сільського розвитку

Олена Міскун

Олена Міскун

Керівниця відділу по роботі з громадами

Марина Ратушна

Марина Ратушна

Координаторка програми з питань промислового забруднення

Михайло Амосов

Михайло Амосов

Координатор ініціативи Land Matrix в Україні

Марічка Дячук

Асистентка відділу екологізації сільського господарства

Тематичні публікації

Матеріали напрямку