Інтенсивне сільськогосподарське виробництво та, зокрема, промислове тваринництво, є причиною багатьох екологічних викликів: виснаження природних ресурсів, забруднення повітря, води, ґрунтів, неетичного ставлення до тварин, а також глобальної зміни клімату.
Ми досліджуємо діяльність великих тваринницьких комплексів та інших аграрних компаній, виявляємо та інформуємо населення щодо потенційних негативних наслідків для довкілля та здоров’я людей, спонукаємо компанії до впровадження кращих екологічних стандартів, нормативів та технік, щоб діяльність підприємств не порушували права місцевого населення на чисте довкілля. Наголошуємо, що громади повинні мати можливість взяти участь у прийнятті рішень та безпечне середовище для висловлення думки активістів.
Також, ми популяризуємо ідею сталого сільського розвитку та дбаємо про розвиток малих і середніх фермерських господарств, що є альтернативою великим промисловим фермам. Переконані, що малі сільські виробники у роботі керуються принципами ощадливості та відповідальності до довкілля. Їх добробут стане запорукою формування збалансованого і життєздатного підприємництва, яке стане підґрунтям для формування екологічно-свідомих та соціально активних громад, забезпечує сталий розвиток сільської місцевості.
Кампанії напрямку:

# Land Matrix Initiative

Тематичні публікації

Матеріали напрямку