Перед Україною стоять масштабні та важливі задачі: відновлення критичної інфраструктури, забезпечення енергетичної безпеки країни, вже прискорена подальша імплементація законодавства ЄС боротьба зі зміною клімату та адаптація до неї тощо. І не зважаючи на те, що війна продовжується, вже зараз відбувається планувати відновлення країни. Хоча різні регіони матимуть різні потреби для відбудови, на загальнодержавному рівні основні засади повоєнного життя мають бути спільними для всіх.
Відбудова складатиметься з багатьох кроків і має максимально охоплювати планування на коротко-, середньо- та довгострокову перспективи. Ми пропонуємо основні принципи для зеленої післявоєнної відбудови, які б забезпечили сталий розвиток економіки та громад:
• Сталі та системні рішення
• Прозорість, участь громад та громадськості у прийнятті рішень
• Використання найкращих доступних технологій та практик
• Стійкий та сталий розвиток міст та регіонів
• Декарбонізація і децентралізація енергетики
• Розвиток стійких та децентралізованих агропродовольчих систем
• Забезпечення збереження екосистем та природного багатства України
Тобто зелене відновлення України – це стале відновлення, яке відбувається з використанням найкращих доступних технологій та практик.
Команда Екодії у співпраці з іншими громадськими організаціями України відстоює зазначені вище принципи при участі у роботі над стратегічними документами та нормативно-правовими актами національного рівня. Ми прагнемо, щоб уся нова інфраструктура сприяла відмові від викопного палива, а відновлення міст, сільських територій та їхніх громад відбувалося з врахуванням соціальних, економічних та екологічних факторів. Для цього, окрім національного рівня, ми допомагаємо містам та громадам розбудовувати стратегічне бачення свого сталого розвитку та готувати нові “зелені” проєкти, які допоможуть покращити якість життя на місцях.
Напрямки нашої роботи для цілей Відновлення України:

Енергетика

Сільське господарство

Активні громади

Чисте повітря

Зміна клімату

.

Матеріали напрямку