Пропозиції Екодії до Мінекології стосовно підготовки Стратегії низьковуглецевого розвитку України на період до 2050 року

Екодія надала пропозиції Мінекології до проєкту Закону України Про Стратегію низьковуглецевого розвитку України.

Details

Пропозиції Екодії та Екоклубу до Проєкту Закону України №4507 “Про енергоефективність”

Хоча законопроєкт називають “рамковим” і мова у ньому здебільшого йде про засадничі питання, його успішна реалізація так чи інакше вплине на життя громадян України.

Details

Позиція Екодії щодо використання технологій уловлювання та зберігання вуглецю для боротьби зі зміною клімату

Головною загрозою таких технологій є те, що вони не сприяють припиненню використання викопних палив, а отже – не є сталим кліматичним рішенням.

Details

Зауваження до Комітету ВРУ з питань екополітики щодо проєкту законоу України про поводження з пестицидами і агрохімікатами

Екодія звертається до Комітету ВРУ з питань екополітики щодо проєкту Закону України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з пестицидами і агрохімікатами.

Details

Звернення Екодії до Мінекономіки щодо забезпечення родючості ґрунтів і застосування окремих агрохімікатів

Екодія звертається з метою надання зауважень та пропозицій до проєкту наказу щодо забезпечення родючості ґрунтів і застосування окремих агрохімікатів.

Details

Коментарі до проєкту «Дорожньої карти виробництва та використання водню в Україні» та звіту про обсяг його СЕО

Екодія вітає початок створення “Дорожньої карти виробництва та використання водню”. Водночас, у нас є низка принципових зауважень.

Details

Позиція щодо енергоефективності та енергозбереження

Закликаємо усі уряди, агентства, фінансові установи, промислові підприємства та приватних споживачів збільшити понад втричі свої інвестиції в енергоефективність та енергозбереження.

Details