Екодія виступає за максимально швидке скорочення споживання вугілля, нафти і газу шляхом підвищення енергоефективності та переходу до відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та за поступову відмову від атомної енергетики. В контексті проблем змін клімату та забруднення довкілля, це є нагальним завданням для всього людства.
На відміну від атомної енергетики та викопного палива, ВДЕ не руйнують довкілля та є невичерпними. При розумному та ощадливому використанні можуть живити нашу цивілізацію сотні і тисячі років без війн і конфліктів за обмежені поклади викопних палив.
Ми переконані, що перехід до 100% ВДЕ є досяжним та необхідним для України в перспективі 30 років. Це доводять результати українських та міжнародних досліджень.
Сонячна та вітрова енергетика вже досягли необхідного технічного та економічного рівня для широкого впровадження. Вони дозволяють забезпечувати зростаючі потреби в електроенергії, заміщуючи старі потужності вугільної енергетики. В поєднанні з іншими відновлюваними джерелами (геотермальна, біо- та гідроенергетика) і технологіями зберігання та перетворення енергії, можна повністю забезпечити всі потреби суспільства в енергії.
В першу чергу, діяльність Екодії спрямована на сприяння розвитку розподіленої генерації з ВДЕ, коли громадяни та підприємства самі виробляють електроенергію. Ми прагнемо, щоб до розбудови відновлюваної енергетики долучалося якомога більше місцевих громад, підприємств та індивідуальних господарств.

Як ви можете долучитися?

Підпишіть звернення до лідерів та членів політичних партій із вимогою відстоювати перехід України на відновлювану енергетику (ВДЕ):

ПІДПИСАТИ ПЕТИЦІЮ ЗА 100% ВДЕ

Вимагайте від політиків:
  • Включити до програми своєї політичної партії зобов’язання підняти енергоефективність та забезпечити перехід України на 100% ВДЕ до 2050 року;
  • Створити законодавчу базу, що дозволить простим українцям по всій країні скористатися перевагами відновлюваної енергії;
  • Виділяти у державному бюджеті більше коштів на програми підтримки енергоефективності, розвитку ВДЕ, екологічного громадського транспорту;
  • Відмовитися від планів добудови Хмельницької АЕС та будівництва будь-яких нових потужностей вугільної та атомної енергетики.

Матеріали кампанії: