Екодія виступає за максимально швидке скорочення споживання вугілля, нафти і газу шляхом підвищення енергоефективності та переходу до відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та за поступову відмову від атомної енергетики. В контексті проблем змін клімату та забруднення довкілля, це є нагальним завданням для всього людства.
На відміну від атомної енергетики та викопного палива, ВДЕ не руйнують довкілля та є невичерпними. При розумному та ощадливому використанні можуть живити нашу цивілізацію сотні і тисячі років без війн і конфліктів за обмежені поклади викопних палив.
Ми переконані, що перехід до 100% ВДЕ є досяжним та необхідним для України в перспективі 30 років. Це доводять результати українських та міжнародних досліджень.
Сонячна та вітрова енергетика вже досягли необхідного технічного та економічного рівня для широкого впровадження. Вони дозволяють забезпечувати зростаючі потреби в електроенергії, заміщуючи старі потужності вугільної енергетики. В поєднанні з іншими відновлюваними джерелами (геотермальна, біо- та гідроенергетика) і технологіями зберігання та перетворення енергії, можна повністю забезпечити всі потреби суспільства в енергії.
В першу чергу, діяльність Екодії спрямована на сприяння розвитку розподіленої генерації з ВДЕ, коли громадяни та підприємства самі виробляють електроенергію. Ми прагнемо, щоб до розбудови відновлюваної енергетики долучалося якомога більше місцевих громад, підприємств та індивідуальних господарств.

Як ви можете долучитися?

Вимагайте від політиків:
  • Включити до програми своєї політичної партії зобов’язання підняти енергоефективність та забезпечити перехід України на 100% ВДЕ до 2050 року;
  • Створити законодавчу базу, що дозволить простим українцям по всій країні скористатися перевагами відновлюваної енергії;
  • Виділяти у державному бюджеті більше коштів на програми підтримки енергоефективності, розвитку ВДЕ, екологічного громадського транспорту;
  • Відмовитися від планів добудови Хмельницької АЕС та будівництва будь-яких нових потужностей вугільної та атомної енергетики.

Матеріали кампанії: