Справедлива трансформація (Just Transition) – це модель розвитку, яка базується на громадській політиці, розробленій для конкретної місцевості, щоб забезпечити чесний заробіток та гідне життя усім працівникам та спільнотам, на яких вплине процес переходу до низьковуглецевої економіки (ліквідація виробничих потужностей, вугледобувних підприємств тощо).
Зважаючи на плани Кабінету Міністрів України ліквідувати неприбуткові вугільні шахти, проблеми працевлаштування, перекваліфікації звільнених працівників та загалом питання майбутнього шахтарських міст неодмінно постануть. Наявний досвід закриття шахт в Україні свідчить, що воно проводилося без адекватної програми соціальної реконверсії території, що призвело не лише до негативних соціально-економічних, але й екологічних наслідків.
Екодія адвокує налагодження конструктивного діалогу між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та місцевим населенням шахтарських регіонів задля вирішення соціально-економічних викликів. Це включає питання реконверсії вугільних територій, залучення інвестицій для підтримки нових видів економічної діяльності, що прийдуть на заміну промисловості на викопних видах палива, питання працевлаштування та перекваліфікації звільнених працівників, тощо.
У рамках кампанії, спільно з громадськими організаціями Germanwatch (Берлін/Бонн, Німеччина) та Луганським обласним правозахисним центром “Альтернатива” (Донбас/Київ, Україна) реалізується проект “Нова енергія – нові можливості для сталого розвитку Донбасу”, що підтримує зацікавлених сторін регіону в розробці рекомендацій та заходів для сталого енергетичного переходу до ВДЕ та енергоефективності.

 

Фото: © Niels Ackermann / Lundi13

Тематичні публікації

Матеріали кампанії